Home

Welkom op de site van de WBE De Vechtstroom.

De wildbeheereenheid (WBE) “De Vechtstroom” is opgericht op 11 februari 1993 en is geves­tigd te Gramsbergen.

Wat is een WBE
Een WBE is een lokaal samenwerkingsverband van jagers en jachtopzichters met een werkgebied van 5000 hectare of meer. Er zijn in Nederland circa 300 WBE’s die in totaal meer dan 2 miljoen hectare beheren. De WBE’s zijn aangesloten bij een landelijke organisatie: de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV).

Doel van de WBE
De vereniging stelt zich het bevorderen van een evenwichtige wildstand ten doel, voorzover dit met de belangenafweging tussen landbouw, natuurbescherming en jacht, zoals aangegeven in de Flora- en Faunawet strookt. Daarnaast wordt gestreefd naar de totstand­koming van een gemeenschappelijk jachtbeleid, dat gericht is op een optimale jachtbeoefening binnen de kaders van een goed wildbeheer.